Plany lotów gołębie dorosłych -             rok

Lp. Data
Miejscowość Kraj Kategoria
Seria 50 gołębi
Seria całość
Punkty
1. 28.04
FORST 1
DV
A
5 5 20
2. 05.05 FORST 2 DV A 5 5
20
3. 12.05 LUCKAU-OST
DV A 5
5  20
4. 19.05 STENDAL 1
DV A/B
5
10/5  40
5. 26.05 SULINGEN 1
DV B/C 5
10/5  60
6. 02.06 SULINGEN 2
DV B/C 5
10/5  60
7. 09.06 SANGERHAUSEN 1
DV A/B
5
10/5  40
8. 16.06 SULINGEN 3
DV B/C 5
10/5  60
9. 23.06 STENDAL 2
DV A/B 5
10/5  40
10. 30.06 DRACHTEN 1
NL
 C/M-OKR 3
5/3
 80
11. 07.07 SANGERHAUSEN 2
DV
A/B 5
10/5  40
12. 14.07 DRACHTEN 2
NL  C/M-OKR 3
5/3
 80
13. 21.07 SULINGEN 4
DV C 5
10/5  60
14. 28.07 DRACHTEN 3
NL
C/M-OKR
3
5/3
 80

* Loty numer 1 - 14 zaliczane do MP, loty 4 - 13 do IM, a loty 4 - 13 do GMP.

 

 

Mistrzostwo ODDZIAŁU GOŁĘBI DOROSŁYCH

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Plany lotów gołębi młodych -       rok

Lp. Data
 Miejscowość  Kraj Kategoria
Seria
Seria całość
Punkty
1.-


2.-


3.-


4.-


5.-


Mistrzostwo ODDZIAŁU GOŁĘBI MŁODYCH

*

*

*

*

*

Copyright © Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Leszno. All Rights Reserved. Designed by eMPe graf